В Ізмайлівській школі діє первинна профспілкова організація, яка здійснює свою діяльність згідно з Положенням про первинну профспілкову організацію «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, постановами вищих профспілкових органів. Профспілковий комітетмаєноменклатуру справ первинної організації: план роботи, протоколи засідань профкому, профспілкових зборів, зборів трудового колективу, матеріали роботи комісій профкому.

До штату навчального закладу входить 23 працівники, усі вони є членами профспілки.

СКЛАД ПК ШКОЛИ

/Files/images/Рисунок1.jpgТурчина Лариса Олександрівна - голова профспілкового комітету школи

Криворучко Світлана Михайлівна – заступник голови ПК

Пасхал Людмила Іванівна - головаорганізаційно-масової комісії

Смоляр Олена Михайлівна - голова комісії по соціальному захисту

Панагбєєва Ірина Вікторівна – голова комісії по охороні праці

Криворучко Світлана Михайлівна - голова культурно- і спортивно-масової комісії

Рогова Тетяна Сергіївна - голова житлово-побутової комісії

Косирєва Світлана Михайлівна - голова ревізійної комісії

Метою профспілкового комітету стало піклування про людину, про кожного працівника, незалежно від стажу, віку, посади. Ми намагаємося допомогти у вирішенні як професійних, так і соціальних питань, надаємо підтримку молодим спеціалістам, ветеранам праці.

/Files/images/DSCN3725.JPG

Працівники, які нещодавно почали працювати в школі, прийняті у члени профспілки на основі заяв про прийняття у члени профспілки та згоди на відрахування профспілкових внесків. На кожного члена профспілки заведена облікова картка.

Членські квитки зберігаються у членів профспілки. Члени нашої організації вірять у те, що саме профспілка має повноваження для ефективного захисту вчителя в сьогоденних економічних умовах, що тільки єдність навколо профспілки може вирішити нагальні проблеми і досягти поліпшення умов праці та життя для педагогів.

На початку календарного року члени профспілкового комітету обговорюють, складають і затверджують на засіданні ПК план роботи профкому на рік та плани роботи комісій. Вчасно оформляються протоколи засідань профкому та профспілкових зборів. На профспілкові збори виносяться питання: звіт голови комісії з питань охорони праці, вибори делегатів на районну звітно-виборну конференцію, про прийняття до профспілки нових членів тощо.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові, соціально-економічні відносини і узгоджуються інтереси членів колективу та адміністрації.

Укладанню колективного договору передують колективні переговори, які розпочинаються сторонами за три місяці до закінчення терміну дії попереднього договору. Цьому підготовчому процесу приділяється особлива увага: забезпечується збирання і вивчення пропозицій працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, професійної і виробничо-зумовленої захворюваності, розробляються найбільш актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці тощо. У додатках до договору закріплені пільги працівників, які передбачені чинним законодавством, додаткові відпустки, доплати за роботу у шкідливих умовах, роботу у нічний час. Профспілковий комітет контролює виконання основних положень договору; звіти про виконання проводяться щорічно, оформляються відповідними протоколами.

Були оновлені два профспілкові куточки, де подаються матеріали з досвіду роботи інших первинних профспілкових комітетів, про роботи комісій профспілкового комітету, питання охорони праці, виконання умов колективного договору, також важлива інформація, яка висвітлюється на сторінках періодики. Постійно оновлюється правовий куточок матеріалами по правовому захисту працівників через окремі консультації, які теж часто друкуються на сторінках профспілкових газет, подаються матеріали перевірок, різні види інструктажів, нормативні документи.

Щорічно адміністрація узгоджує з профкомом педагогічне навантаження працівників, розклад занять та графік роботи працівників.

Профком Ізмайлівської школи контролює дотримання вимог КЗпП України при наданні відпусток.

У полі зору профкому постійно знаходиться питання підвищення кваліфікації педпрацівників. За 2016 рік курсову перепідготовку пройшли 2 вчителя, усі вони своєчасно отримали кошти за відрядження.

Постійно здійснюється контроль за веденням трудових книжок, дотриманням чинного законодавства при прийомі та звільненні з роботи. Спільно з адміністрацією школи профспілковий комітет намагається своєчасно направляти до районного відділу освіти подання на нагородження педпрацівників за результатами атестації, на матеріальне стимулювання працівників школи за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

Основне своє завдання під час проведення атестації профком вбачає в тому, щоб не були порушені права працюючих на позачергову атестацію, а сама атестація проходила гласно і відкрито, у створенні доброзичливої атмосфери в колективі,в об’єктивній оцінці праці вчителя. У нашому колективі 5 педагогів мають звання «Старший вчитель», 4 – І категорію, 2 – ІІ категорію та 4 члени колективу – категорію «Спеціаліст».

У профспілковій організації створені і працюють постійно діючі комісії.

Організаційно-масова комісія:

Голова Пасхал Л.І./Files/images/DSCN3720.JPG

Члени комісії Коваленко Л.І., Кочерженко Л.М.

Комісія по соціальному захисту:


/Files/images/DSCN3724.JPG

Голова Смоляр О.М.

Члени комісії Овчаренко А.М., Гнида Т.Ф.

Комісія по охороні праці :

/Files/images/Рисунок2.jpg

Голова Панагбєєва І.В.

Члени комісії Вірич І.О., Стадніченко А.М.

Культурно і спортивно-масова комісія:

/Files/images/DSCN3713.JPG

Голова Криворучко С.М.

Члени комісії Чорна Т.В., Шаповал Я.Е.

Житлово-побутова комісія:


/Files/images/Фото0276.jpg

Голова Рогова Т.С.

Члени комісії Погоріла Т.І., Карпенко Т.Р.

Ревізійна комісія:

/Files/images/DSCN3717.JPG

Голова Косирєва С.М.

Члени комісії Носенко О.О., Табунець О.В.

Робота цих комісій організована з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, відповідно до змісту Колективного договору між первинною профспілковою організацією та адміністрацією школи.

Члени організаційно-масовоїкомісії розглядали питання стану ведення обліку членів профспілки, здійснювали контроль за дотриманням вимог Статуту членами профспілки та підвищенням їх особистої відповідальності, аналізували порядок і терміни розгляду заяв, листів, скарг членів профспілки, готували пропозиції профкому про відзначення кращих профспілкових активістів, проводили перевірку виконання рішень профспілкових зборів.

Члени комісії по соціальному захисту сприяли укладанню колективного договору між профкомом і адміністрацією навчального закладу, здійснювали контроль за його виконанням, а також дотриманням норм Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, здійснювали контроль за своєчасною і правильною виплатою заробітної плати, брали участь у розподілі навчального навантаження, проведенні атестації працівників, тарифікації, слідкували за правильністю ведення трудових книжок, проводили роботу по наданню необхідної допомоги молодим спеціалістам, забезпечували активізацію дій ПК по соціальному захисту працівників відповідно до КЗпПУ, законів «Про освіту», «Про порядок розгляду колективних трудових спорів», «Про відпустки», «Про оплату праці».

Члени комісії з охорони праці проводили огляд кабінетів по підготовці до навчального року; перевіряли наявність плану евакуації на випадок пожежі; організацію роботи з охорони праці учнів, що відпочивали в оздоровчому таборі; перевірили стан проведення обов’язкового медогляду працівників школи, здійснювали контроль за додержанням адміністрацією вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та виконанням вище згаданої угоди.

Члени профкому включені до складу комісії з розслідування нещасних випадків, перевірки та комплексного обстеження стану охорони праці в закладі, перевірки знань з питань охорони праці. Нещасних випадків за останні роки не було. У школі створено сприятливі та безпечні умови праці.

Одним з основних напрямків діяльності профспілкового комітету є здійснення громадського контролю за створенням в установі здорових та безпечних умов праці, створенням і повним забезпеченням працівників засобами індивідуального і колективного захисту, проведенням профілактичних заходів, що сприяють попередженню нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Члени культурно- і спортивно-масової комісії вітали зднем народження та ювілейними датами членів трудового колективу. Вчителів-пенсіонерів вітали з професійними святами та запрошували до школи.

Організовували День здоров’я і спорту, а також День туризму. Відпочивали у Королівській балці, зібрали лікарські рослини для фіточаю.

Брали участь у конкурсно-розважальних програмах до Новорічних та Різдвяних свят.

Цікаво відпочивали в місті Кременчуці, відвідавши льодовий каток і боулінг.

Здійснили незабутні краєзнавчі екскурсії до міст Олексадрії, Кіровограда, Одеси. Відвідали там історичні музеї, зоопарк,ознайомились з культурними пам'ятками. Плануємо поїхати до міст Києва та Полтави.

Влітку загартовуємось біля Голубого озера (село Балашівка) та проводимо спортивні естафети.

Організували на свята культурне дозвілля у кафе «Світанок», «Радуга».

Допомагали молодим спеціалістам (Шаповал Я.Е., Овчаренко А.М.) в проведенні розважальних програм до свят.

Проводили цікаво і корисно вільний час за чашкою кави та чаю у шкільному кабінеті відпочинку.

Члени житлово-побутової комісії у серпні місяці вивчили стан підготовки школи до нового навчального року. Школа повністю готова до занять. Зроблено поточний ремонт (пофарбовано вікна, двері, східці), придбані нові меблі. Вчасно завезено вугілля для опалення школи в осінньо-зимовий період, проведено утеплення класних кімнат. Вчителі та обслуговуючий персонал мають задовільні побутові умови. Вони проживають у власних будинках і квартирах. Два вчителі проживають у найманих квартирах.

На роботу міські вчителі під’їжджають маршрутним таксі за 50% вартості проїзду.

Щорічно проводиться акція «Милосердя», кошти від якої перераховуються для допомоги малозабезпеченим пенсіонерам.

Житлово-побутова комісія брала участь у формуванні колективного договору, вносила конкретні пропозиції до угоди з соціальних питань.

Члени ревізійної комісії брали участь в засіданнях профкому з правом дорадчого голосу, здійснювали контроль за дотриманням Статуту членами профспілки та профспілковими органами, за формуванням і використанням коштів та матеріальних цінностей, які знаходяться у власності профорганізації, виконанням колективного договору між профорганізацією і адміністрацією з боку профорганізації, правильністю оформлення і оплатою лікарняних листів.

Ревізійна комісія перевірила документацію профкому з питань соціального захисту і охорони праці педагогічних працівників, плани роботи профкому і постійно діючих комісій, протоколи профспілкових зборів, засідань профкому та комісій. Членами ревізійної комісії внесено пропозицію щодо роботи комісій соціального захисту і охорони праці з питання організації та поліпшення умов праці педагогічних працівників, використання профспілкових коштів на проведення заходів, пов’язаних з відпочинком й оздоровленням членів профспілки та їх дітей.

Була проведена робота по виявленню співробітників, які потребують санаторно-курортного лікування, надані путівки Красюк О.О.

У колективі створена атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги і взаємоповаги. Особливо це відчувається у святкові дні, коли збирається весь колектив, коли звучать щирі слова привітань, сміх, пісні. Вже стали традиційними привітання з Днем народження членів профспілки, відпочинок на природі після закінчення навчального року. Пам’ятними були поїздки до м.Кременчука в боулінг-клуб та на каток. Профком поздоровляв членів профспілки з народженням дітей. Увага членів профспілки у відповідальні моменти життя є найкращою мотивацією на користь профспілки.

У день професійного свята, День 8 березня ми вітаємо листівками вчителів-пенсіонерів. А весь колектив святкує у місті Олександрія в кафе. А на славне свято Перемоги звучать слова привітань ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни. Також у нашому колективі є традиція – привітання ювілярів. У цей день учителі готують святкову програму: пісні, вірші, танці. Такі свята – найзворушливіші хвилини нашого шкільного життя.

Розвиток ринкових відносин, деструктивні процеси економіки відчутно вплинули на систему освіти, на рівень оплати праці і, як наслідок, зробили проблемною віру людей у здатність профспілок захистити їхні права та соціальні гарантії. Сьогодні самим профспілкам треба боротися за виживання, за збільшення чисельності своїх рядів. Ми віримо, що наша профспілкова організація буде укріплювати єдність у своїх рядах, буде боротися за соціальну справедливість та найкраще завтра. Бо за профспілками – майбутнє. Ми розуміємо, що профспілки – не для задоволення споживчих потреб своїх членів, вони – для захисту прав та інтересів спілчан.

Кiлькiсть переглядiв: 780